Klachtenfunctionaris Gezondheidscentrum Winsum

Wat te doen met klachten?

De klachtenfunctonaris heeft vakantie van 24 juni tot en met 8 juli.
Gedurende die tijd kan zij geen klachten in behandeling nemen.

Kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel van het Gezondheidscentrum Winsum. “Het belang van de patiënt staat bij ons voorop, de vraag van de patiënt staat hierbij centraal”, zo meldt de visie. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin u ontevreden bent over de zorg die u ontvangt in het Gezondheidscentrum. 
Als u dit wilt aankaarten kunt u terecht bij de onafhankelijke  klachtenfunctionaris.

Een compliment is natuurlijk ook altijd welkom.
En we staan open voor tips en adviezen die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit binnen ons centrum.

“Ik ben Coby van Herksen, ik heb  40 jaar gewerkt als algemeen- en geriatrie fysiotherapeut in de gemeente Bedum.”
De onafhankelijke  klachtenfunctionaris is een vrijwilligersfunctie

Coby

Mevr. Coby van Herksen is de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Gezondheidscentrum Winsum.

De klachtenfunctionaris probeert u zodanig te helpen dat afhandeling van uw klacht op een snelle en aangename manier gebeurt.
Het is de bedoeling dat u zich daadwerkelijk gehoord voelt. De benadering is dan ook open en persoonlijk.
Dit is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Allereerst zal de klachtenfunctionaris uw verhaal aanhoren en met u bespreken wat u wenst.
Vaak zal zij stimuleren dat u met uw zorgverlener in gesprek gaat over uw onvrede.
Ze kan helpen bij de voorbereiding van het gesprek.
Indien nodig kan de klachtenfunctionaris bemiddelend optreden als het gesprek niet tot een goed resultaat leidt.
Desgewenst kan zij vervolgens richtinggevend handelen wanneer patiënt en zorgverlener onverhoopt in een conflictsituatie belanden.
De klachtenfunctionaris kan de weg wijzen naar een geschillencommissie.
Heeft u geen specifieke klacht, maar wel suggesties over de aanpak van de zorgverlener? Ook dan kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris.
Bij afwezigheid van mevr. Coby van Herksen neemt mevr. Eveline van der Heijden, voormalig voorzitter van de onafhankleijke klachtencommissie, haar taken over.

U kunt gratis gebruik maken van de diensten van de klachtenfunctionaris.
Dit kan op de volgende manieren:
* Via het klachtenformulier dat u onderaan deze pagina aantreft;
* Via de rode klachtenbus in het Gezondheidscentrum, op de begane grond bij de patiëntenbibliotheek.

Vermeld altijd duidelijk uw telefoonnummer en emailadres.
U zult zo snel mogelijk gebeld worden.

U kunt hier de interne klachtenregeling Gezondheidscentrum Winsum downloaden.

Klachtenformulier Gezondheidscentrum Winsum

Via onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen, tevens kunt u het klachtenformulier hier downloaden.
De persoonsgegevens zijn nodig om contact met de klager te kunnen opnemen.
U dient dan het formulier te deponeren in de brievenbus van het secretariaat.
Het adres hiervan is: Meeden 3B, 9951 HZ Winsum.
U dient dit formulier dan wel volledig in te vullen en te ondertekenen.
Wilt u liever het formulier online invullen, dan kunt u dat hieronder doen. Uw klacht zal discreet worden behandeld.
Tevens bestaat er de mogelijheid om een klachtenformulier in te vullen, welke liggen op de tafel in de patiëntenbibliotheek en deze te deponeren in de rode brievenbus aan de wand.

Klachtenformulier
Voornaam:(*)
Ongeldige invoer
Achternaam:(*)
Ongeldige invoer
Adres:(*)
Ongeldige invoer
Postcode:(*)
Ongeldige invoer
Woonplaats:(*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer:(*)
Ongeldige invoer
E-mailadres:(*)
Ongeldige invoer
Korte omschrijving van de klacht:(*)
Ongeldige invoer
Datum voorval:(*)
Ongeldige invoer
Is de klacht besproken met de betrokkene?(*)
Ongeldige invoer
Klager stemt in met een bemiddelingspoging door de klachtencommissie(*)
Ongeldige invoer
Bij een klacht is het klachtenreglement van toepassing. Dit reglement is verkrijgbaar bij de verschillende balies en in de patiëntenbibliotheek.