Print deze pagina

Psycholoog

Marlene Koekkoek

Marlene

 

 

Marlene Koekkoek  werkt in de generalistische basis ggz, dit is ggz voor milde tot matig ernstige problematiek.
Ze werkt met name met volwassenen, maar jeugdigen vanaf ongeveer 12 jaar met trauma klachten kunnen ook bij haar terecht.
De praktijk is te vinden in het pand van het Gezondheidscentrum Winsum.

Marlene Koekkoek is Gz-psycholoog, EMDR practitioner en lichaamsgericht werkend psycholoog (LWP) NIP.
Ze werkt hierdoor met verschillende methodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, traumawerk en lichaamsgericht, afhankelijk van wat nodig is.
Cliënten kunnen zich voor diverse klachten bij haar aanmelden.

Voor 2019 heeft Praktijk Koekkoek afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars, hetgeen betekent dat de kosten rechtstreeks bij hen kunnen worden gedeclareerd.
Met de gemeenten in Groningen heeft Praktijk Koekkoek in 2019 wel een contract. Jeugdzorg wordt dan via hen vergoed.

Voor meer informatie verwijst ze naar de website: www.praktijkkoekkoek.nl 
Men telefonisch contact opnemen op 06-19358714

Marlene Koekkoek
Gz-psycholoog, EMDR practitioner, Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP
Meeden 3H 9951 HZ Winsum
06-19358714
www.praktijkkoekkoek.nl            
                                                                                                                                                                                      
Werkzaam Maandag middag/ avond, woensdag en donderdag.

 

 

 

*