Nieuws

 

rookvrije generatie

Terrein Gezondheidscentrum Winsum rookvrij !

Ideeën of suggesties ter verbetering van de service?

Aan de wand bij de patiëntenbibliotheek hangt een rode brievenbus waar patiënten o.a. verbeteringen en suggesties voor het centrum kwijt kunnen.
Het formulier voor suggesties en/of ideeën staat op de tafel bij de patiëntenbibliotheek.

Mailen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GEZONDHEIDSCENTRUM WINSUM ROOKVRIJ

Gezondheidscentrum Winsum is erin geslaagd het gebouw en de nabije omgeving vanaf januari 2020 rookvrij te maken.
Alle disciplines, die in het gebouw gehuisvest zijn, zien dit als een belangrijk signaal naar zowel de medewerkers, de zorg als de maatschappij.
Door middel van stickers en een bord in en om het gebouw is de rookvrije zone duidelijk herkenbaar.

In het Preventieakkoord, dat bedoeld is om Nederlanders gezonder te maken, is afgesproken dat in 2025 rookruimtes in alle zorginstellingen verleden tijd moeten zijn.
Toch is dit niet altijd eenvoudig. Dit blijkt uit de ervaringen van bijvoorbeeld ziekenhuizen die al rookvrij zijn.
Daar verplaatst de groep rokers zich naar de randen van de ziekenhuisterreinen, waar de gemeentegrond begint.
Vervolgens veroorzaakt dit rookoverlast voor omwonenden en extra afval door achtergelaten sigarettenpeuken. Rookvrij worden is dan ook niet alleen een onderwerp voor zorginstellingen, maar vraagt om een lokale aanpak.

Met een rookverbod in en om het Gezondheidscentrum Winsum worden de werknemers en bezoekers niet alleen beschermd tegen rook, maar worden  tegelijkertijd de rokers in beweging gebracht.

Het nadenken over roken wordt gezien als een belangrijke verslavingsinterventie.
Mochten rokers ondanks de rookvrije werkomgeving nog willen roken, dan betekent dit dat dat ze zich moeten verplaatsen naar een plek waar roken nog is toegestaan.
Dit zal het nadenken over stoppen vergroten en het minderen bevorderen.
De voorbeeldfunctie, die de zorgprofessional heeft, krijgt een belangrijke impuls.
Daarmee vervult het Gezondheidscentrum een belangrijke maatschappelijke signaalfunctie: het bevorderen van een gezonde leefstijl en het streven naar gezondheid!

Foto: bestuursleden Martijn Medendorp (tevens huisarts) en Marc Verschuren.

 GCW Rookvrij

Nieuws januari 2020

Bestuur: De speech van Rinnie Bokkers, voorzitter van st. Gezondheidscentrum Winsum/Jaarverslag 2019
Ik fris even het geheugen op:
Ons gezondheidscentrum heeft meerwaarde voor cliënten en de samenleving omdat we met verschillende disciplines met elkaar samenwerken onder één dak (en dat ene dak moet je niet té letterlijk opvatten)…Dat bleek Romke en mij in de gesprekken die we destijds met alle geledingen voerden. Een prachtig uitgangspunt, waar het volgende nog aan werd toegevoegd:
We werken aan een goed fundament onder het eigen bouwwerk van het gezondheidscentrum
Het is belangrijk om de meerwaarde van onze samenwerking preciezer te definiëren met elkaar en daar vorm aan te geven:
“Wat is ons gedeeld belang?
Wie vormen de kern van ons GCW?
Hoe integraal willen we zijn?
In hoeverre kunnen en willen we de interne (gezondheidscentrum) én de externe (maatschappelijke) werkelijkheid aan elkaar verbinden? En hoe dan?
Dát is waar we vorig jaar rond deze tijd stonden….
Dan neem ik jullie nu mee naar de verrichtingen van 2019

*Bestuur
Naar aanleiding van de uitkomsten van gesprekken met alle disciplines heeft het bestuur een voortrekker/ontwikkelaar benoemd om gedurende een jaar het voortouw te nemen bij de doorontwikkeling van het Gezondheidscentrum. Romke Visser is hiervoor aangesteld, waarbij hij tijdelijk zijn bestuurspet verruilt voor die van adviseur aan het bestuur. Zijn opdracht is om te komen tot een toekomstbestendige koers van het GC Winsum.  
Marc Verschuren die we al kennen vanuit de tijd dat hij wethouder was van de – toen nog- gemeente Winsum, vinden we bereid om als onafhankelijk lid het bestuur te versterken!
We zijn heel blij dat beide personen hun respectievelijke rollen met verve vervullen!
Binnen het bestuur nemen we – na hun eerste termijn- afscheid van Robert Folkers (fysio) en Gerda Jokshorst (GGD). Beide zijn voor hun inzet hartelijk bedankt. Vanwege het feit dat we ons in een overgangsjaar bevinden naar een andere structuur- waarbij beslissingsbevoegdheden binnen het Hometeam liggen- besluiten we alvast in een kleinere bestuur bezetting te werken.

*Het Hometeam
Het Hometeam dat geschetst is als dé kern van het Gezondheidscentrum, krijgt steeds meer en duidelijker vorm. Niet in het minst door Ingrid van der Meulen als stabiele, permanente voorzitter, met Grietje Lanting aan haar zijde voor de uitwerkingen en ideeën én (in deze fase) Romke Visser als raadgever en informant. Hulde!
De instelling brede kennisverrijking door inhoudelijke uitwisseling en het benutten van gastsprekers heeft een positieve impuls gekregen binnen het Hometeam.
Beleidsmatige discussies vinden eveneens in het Hometeam plaats terwijl er ook ruimte is voor praktische-, huishoudelijke afstemming.
Kenden we in voorgaande jaren nog veel verschillende overlegvormen binnen het gezondheidscentrum; nu is alles gebundeld in het Hometeam. Daarmee is een belangrijke efficiencyslag gemaakt.
Het aan den lijve ervaren hoe belangrijk het is voor de verschillende geledingen om daadwerkelijk te participeren in het Hometeam moet nog groeien. Een klantgericht-, kwalitatief hoogwaardig-, efficiënt-, en integraal werkend gezondheidscentrum staat of valt hiermee!
Om dat te bereiken zal in 2020, onder leiding van Romke gezocht worden naar de voor iedereen meest praktische en werkbare invulling.

*Van buiten naar binnen
Intussen draait de buitenwereld door; ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. We zien dat binnen én buiten het gezondheidscentrum: Organisaties en instellingen fuseren, of verdwijnen uit beeld; evenals medewerkers waar juist zo prettig mee samen te werken is. Ook intern zien we bij disciplines schaalvergroting en uitbreiding van locaties. Met natuurlijk gevolgen op het terrein van complexiteit, aansturing en structuur.
Daarnaast doen de beleidsregels van gisteren er nu niet meer toe of ze zijn ondergeschikt. Morgen kunnen ze wéér anders zijn. Én… niet te vergeten de zorgvraag van mensen verandert, zorgvragen nemen toe, worden complexer; het zorglandschap verandert in hoog tempo!
Collega’s vallen om of bijna; wat weer extra druk oplevert voor de anderen…

*De opgave
Het zijn ál deze ontwikkelingen waartoe jullie je als medewerkers, als disciplines én het gezondheidscentrum als totaal hebben te verhouden.
Geen geringe opgave; wel de realiteit. Hoe houd je het behapbaar? Hoe bewaak je de kwaliteit?
Dit alles vraagt om aanpassingen in je eigen werken, in hoe je de zaken benadert, hoe je het organiseert, voor nu en in de toekomst. Waarbij het helpt als je dichtbij collega’s hebt op wie je kunt bouwen; bij wie je aan kunt kloppen; met wie je kunt lachen; die een extra stap willen zetten, voor de gezamenlijke klant of voor jou!
En in déze dynamiek werken we met z’n allen aan een toekomstbestendig Gezondheidscentrum.
Romke heeft zijn Plan van Aanpak klaar; het bestuur heeft gefiatteerd; het plan kan gedeeld met ons allen. En hopelijk omarmd door ons allen…
Een plan van aanpak dat koers zet naar een werkbaar, optimaal functionerend, toekomstbestendig gezondheidscentrum, dat rekening houdt met de kwaliteiten, mogelijkheden en de belastbaarheid van de medewerkers en geledingen.

Maar nu nog even weer terug naar het afgelopen jaar
*De privacywet
De nieuwe privacywet is in werking getreden. Hier is binnen het Gezondheidscentrum de nodige aandacht aan besteed. Ook is tijd en aandacht besteed aan veilig werken.
De disciplines hebben er protocollen voor gemaakt die voldoen aan de gestelde eisen.

*Klachtenfunctionaris
De aandachts- en verbeterpunten uit haar jaarverslag van 2018 heeft Hilly Mast teruggekoppeld aan de disciplines. We hebben kunnen ervaren dat desbetreffende geledingen de gemelde zaken goed oppakken.
Hilly heeft ook dit jaar telefonische spreekuren gehouden. In algemene zin is haar bemoeienis nodig in zaken rondom samenwerking, bereikbaarheid en bejegening.

*Vertrouwenspersoon
Middels columns in de Nieuwsbrief  levert Denise Humalda een waardevolle bijdrage aan het GCW. Door middel van praktische voorbeelden schetst ze waar je als professional mogelijk mee te maken krijgt en waar je de vertrouwenspersoon bij in zou kunnen schakelen.
Beide functionarissen koppelen jaarlijks hun bevindingen in algemene termen terug aan het bestuur.

*Themanieuwsbrieven
De themanieuwsbrieven zijn een mooie uiting van samenwerking binnen het GC Winsum. Ze voorzien in de behoefte. Na de vierde nieuwsbrief over “Samenwerking met externe partijen” zijn we inmiddels toe aan de vijfde met als thema: “Preventie”.
De tekstuele bijdrages komen van de verschillende disciplines.

*Partners binnen het GCW
Ook in ons gebouw is het een komen en gaan van mensen, met gelukkig een hele vaste kern. Het Centrum Voor Jeugd en Gezin is getransformeerd naar het Sociaal Team.

*Digibord
Het nieuwe digibord in de vergaderruimte bevordert de kennisoverdracht tussen de verschillende professionals, waaronder gastsprekers in het Hometeam. Het draagt bij aan een meer “professionele” uitstraling.
Voorzitter Rinnie Bokkers proost op een collegiaal, opbouwend en innovatief jaar en voor iedereen persoonlijk: geluk, gezondheid, moed en voorspoed.

Mensenwerk Hogeland, maatschappelijk werk:
Even voorstellen:
Mijn naam is Lutske Rumpt.
Sinds kort buurtmaatschappelijk werker in Winsum. Eerder was ik dit in Bedum en daarvoor in Leens. Ik werk nu ongeveer 11 jaar als maatschappelijk werker en heb hierin met verschillende doelgroepen te maken gehad. Naast mijn functie als buurtmaatschappelijk werker ben ik teamcoach bij Mensenwerk Hogeland van team Winsum en Leens bestaande uit maatschappelijk werkers, buurtwerkers en sociale raadslieden.

U kunt mij onder andere op de woensdagen van 15-16 uur vinden in het Gezondheidscentrum tijdens het inloopspreekuur van het maatschappelijk werk. Het kan zijn dat u af en toe een collega van mij treft. Mocht u nader willen kennis maken of vragen hebben loop dan gerust even binnen.
Op onderstaande gegevens kunt u mij ook bereiken.

Hartelijke groet,
Lutske Rumpt.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-52233371

Mensenwerk Het Hogeland, buurtwerk
Even voorstellen:
Ik ben Fransien Haagsma, 33 jaar en ik ben sinds 1 november 2019 begonnen als buurtwerker bij Mensenwerk Hogeland in Winsum en omstreken.
Zelf woon ik in Scharmer, gemeente Midden-Groningen, met mijn vriend en 2 kinderen. Ik heb in diezelfde gemeente jarenlang gewerkt als jongerenwerker en ik heb in 2018 mijn diploma Social Work gehaald aan de Hanzehogeschool in Groningen.
In 2019 werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en zo ben ik in deze gemeente terechtgekomen.
Maar wat doet een buurtwerker eigenlijk?
Wij gaan in ons gebied de straat op, op zoek naar ideeën, initiatieven, verhalen en hulpvragen. Daarnaast ondersteunen wij jeugdsozen en helpen hen waar nodig. Je kunt ons zien als een soort tussenpersoon tussen de bewoners en de gemeente en/of (hulp)instanties. We staan altijd voor iedereen klaar en geen vraag is ons te gek. We werken dus heel preventief, laten ons gezicht vaak zien op scholen, buurthuizen en andere openbare plekken.
We werken daarnaast nauw samen met het Sociaal Team, de gemeente en de politie. Ook geven wij trainingen in weerbaarheid voor kinderen, volgens de methodiek van Rots en Water.
Ik vergeet vast nog de helft van wat wij allemaal doen, maar zo hebben jullie een beetje een beeld.
Mijn werk is heel divers en geen dag is hetzelfde. De komende tijd ben ik vooral nog aan het kennismaken met dit prachtige gebied en haar inwoners, maar ik heb het erg naar mijn zin! Mocht je vragen hebben, meer informatie willen of eens over een bepaald onderwerp willen praten, kijk eens op onze website om in contact te komen: www.mensenwerkhogeland.nl.
Mij kun je vinden op social media: Fransien Mensenwerk Hogeland.
Hopelijk tot ziens!
 
Met vriendelijke groet,
Fransien Haagsma
Buurtwerker Winsum/Sauwerd/Adorp
Werkdagen: dinsdag, donderdag & vrijdag


Een nieuwe functie binnen de huisartsenpraktijk.
De meeste mensen kennen mij al wel. Mijn naam is Ineke Wieringa. Ik werk nu bijna 12,5 jaar binnen de huisartsenpraktijk. Hiervan heb ik twaalf jaar gewerkt als praktijkverpleegkundige. In deze tijd heb ik veel patiënten gezien met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, Astma, COPD, Atriumfibrilleren en stoppen met roken. Daarnaast deed ik ook allerlei technische vaardigheden.
Na twaalf jaar te hebben gewerkt als praktijkverpleegkundige wilde ik nu wel eens iets anders. In overleg met de huisartsen ben ik in september begonnen als vios. Dit is een verpleegkundig specialist in opleiding. Ik volg deze opleiding aan de Hanzehogeschool te Groningen. De opleiding duurt in totaal 2 jaren.
Het beroep verpleegkundig specialist is een masteropleiding en lijkt op dat van de physician assistant. Maar waar een physician assistant alleen medische taken verricht, kan een verpleegkundig specialist verpleegkundige behandelingen met medische handelingen combineren binnen een eigen deskundigheidsgebied. Ik werk zelfstandig naast de huisartsen en neemt taken van hun over.
Ik draai zelfstandig spreekuur waarin ik lichamelijk onderzoek verricht, diagnoses stel en behandelingen inzet. Daarnaast geef ik informatie over een operatie, interpreteer laboratoriumtests, bespreekt uitslagen met patiënten en geeft voorlichting. Ik ben ook bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Mijn technische vaardigheden blijf ik ook gewoon doen.
Kortom een nieuw en leuk beroep!

Nieuws december 2019

Bestuur:
Het jaar loopt ten einde; de dagen zijn donker en de vrolijk flakkerende lichtjes doen hun werk. We raken in de sfeer van bezinning en goede voornemens. Die zijn er natuurlijk volop; óók voor het GC Winsum.
De voortrekker/ontwikkelaar heeft zijn bevindingen van het afgelopen jaar vertaald naar een plan van aanpak voor de toekomst; te beginnen in 2020.
Het bestuur gaat daar nog voor de Kerst over in gesprek met elkaar.
Het Hometeam is en blijft de kern van het GCW van waaruit de ontwikkelingen vorm zullen krijgen…
En dan gaan we zoetjes aan 2020 in.

Hele fijne feestdagen en een vrolijk, energiek en gezond 2020!
Rinnie Bokkers,
voorzitter st. GC Winsum

Praktijk Koekkoek:
Zaterdag 14 december heb ik mijn opleiding Sensorimotor psychotherapy level 2 afgerond. Ik ben hier in het afgelopen 1,5 jaar 10 x 3 dagen achtereen naar Utrecht voor geweest. De opleiding heeft me geleerd te werken met ontwikkelings- en hechtingsproblematiek , trauma’s en hoe deze zich vertalen in patronen  (schema’s) van gedachten, lichaamshouding en bewegingen.
Zeer leerzaam en werkbaar. Een zinvolle tijdbesteding, maar het is ook fijn dat ik voorlopig even niet hoef.

De praktijk is verder gesloten van 20 december tot 6 januari.
Ik wens iedereen hele goede dagen en goed 2020!

Uit de logopediepraktijk:
In de kerstvakantie is de logopediepraktijk van 23 december t/m 3 januari gesloten. De praktijk is weer geopend vanaf maandag 6 januari 2020.
Ik wens iedereen hele ontspannen feestdagen en een gezond en gelukkig 2020!

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de praktijk gesloten i.v.m. de driedaagse cursus Prompt 2. PROMPT (‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets') is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en  spraakontwikkelingsstoornissen. Bij Prompt wordt gekeken naar de bewegingen van het spreken (kaak-lippen-tong) en minder naar de afzonderlijke klanken. Het betreft een verdiepende cursus na de eerdere basiscursus en enkele herhaaldagen voor de techniek van het prompten.


Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie GC Winsum

Geslaagde Plus Audit
Op 21 november jl. heeft de praktijk voor de 5e maal de tweejaarlijkse Plus Audit positief doorlopen. De Plus audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de Fysiotherapie.

Nieuwe Praktijklocatie Sauwerd !

Per 1 januari 2020 nemen we de praktijk Fysiotherapie Sauwerd over van collega Jan Hein Oskam! We zijn erg blij dat we de al aanwezige intensieve samenwerking met de huisarts dhr. Riazi nog verder kunnen verdiepen op deze manier.
We huren ruimte in de praktijk van de huisarts en kunnen op die manier optimaal contact onderhouden met de huisarts en de praktijkondersteuners.

                                              
In Sauwerd zullen gaan werken:
Hans Aalders: Manueel therapeut en Echografist, lid van het Schoudernetwerk en het Rugnetwerk.
Judith Ririhena:Fysiotherapeut en Oedeemtherapeut     
Fysiotherapeut en Manueel therapeut.

Hans Aalders zal maandagmorgen werken in Sauwerd.
Judith Ririhena op de maandagmiddag en donderdag de gehele dag en Wouter Silvis zal de dinsdagmiddag op zich nemen. Daarmee hebben we een fysioteam geformeerd die u op veel vlakken bij kan staan. U kunt het bekende telefoonnummer kiezen, die nemen we ook over, voor eventuele vragen en natuurlijk om een afspraak bij ons te maken. We staan graag voor u klaar!!

Even voorstellen
Hoi!
Ik ben Eline Bijlsma, 23 jaar jong en ik zit momenteel in mijn vierde jaar van de opleiding fysiotherapie. Ik ben geboren in het mooie Groningen maar opgegroeid in het Friese Buitenpost. Halverwege mijn eerste jaar fysiotherapie vond ik het hoog tijd om Groningen weer mijn thuisbasis te kunnen noemen. In mijn tweede jaar kon je mij drie keer per week treffen op het voetbalveld. Ik was daar middels de lange leerlijn sport verzorgster van een herenteam. Daarnaast was ik studentmentor van een eerstejaars klas en actief lid binnen de feestcommissie (beter bekend als FeeCie). Ik heb dit met veel plezier gedaan. Na een jaar actief betrokken te zijn geweest binnen de studievereniging besloot ik dat het tijd was voor een grotere stap; een functie binnen het bestuur. Het afgelopen jaar was ik voorzitter van FSV Fysiek en daarnaast vervulde ik taken binnen het studentpanel van de opleiding fysiotherapie. Dit jaar, mijn laatste jaar op de opleiding, bestaat uit stage lopen, voorzitter zijn van de merchandisecommissie (MerCie) en taken vervullen binnen het studentpanel. De stages bestaan uit twee keer 10 weken fulltime en één keer 20 weken parttime met scriptie. De vorige 10 weken heb ik in de stad gedaan en de tweede 10 weken doe ik momenteel bij Fysiotherapie de Marne op locaties Winsum en Wehe-den Hoorn. Ik heb het erg naar mijn zin en hoop hier veel te leren!

Keuzestress??
Vóór 31 december kunt u weer gebruik maken van het keuzemoment; u kunt dan de aanvullende verzekering(en) kiezen die op dit moment het beste bij u passen.
Vanuit onze beroepsgroep is een lijst samengesteld met hierop een overzicht van de beste polissen als je 9, meer dan 25 of meer dan 30 behandelingen fysiotherapie nodig hebt. Als je zelf wilt kunnen kiezen naar welke fysiotherapeut je gaat. En als je niet wilt dat de zorgverzekeraar je eerst wil keuren of allerlei medische vragen gaat stellen.
Het overzicht vindt u op onze website, daarnaast zijn er flyers voor u in onze praktijk aanwezig. U kunt ook kijken op www.defysiotherapeut.com.

Uitbreiding shockwave mogelijkheden
Met de aanschaf van een tweede shockwave apparaat is het vanaf nu mogelijk om de gehele week ingepland en behandeld te worden bij de daartoe bevoegde fysiotherapeuten in zowel Winsum als Wehe-den Hoorn.
De volgende fysiotherapeuten zijn bevoegd om een shockwave behandeling te mogen geven:
Rianne van den Berg,
Jellina Detmar,
Robert Folkers,
Carin Luit-Voslamber en Ingrid Woldring

Trainingen weerbaarheid voor kinderen

In Februari/Maart start Mensenwerk Hogeland weer met een 2-tal weerbaarheidstrainingen.
Sterke kinderen, voor de leeftijden 9-12 jaar
Tim en Flapoor, voor de leeftijden 6-8 jaar
Kosten 15,- euro
Ouders kunnen kinderen aanmelden bij het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kimberley van Oossanen: 06 307 185 12
Buurtwerker in o.a. de dorpen:
Baflo, Den Andel, Eenrum, Wehe den Hoorn, Pieterburen.
Coordinator weerbaarheidstrainingen.
 
 

Nieuws november

Van het bestuur:
Zoals bekend, heeft het bestuur in maart van dit jaar Romke Visser aangesteld als voortrekker/ondersteuner voor het GCW.
Zijn opdracht is om in een jaar tijd gesprekken te voeren met de verschillende disciplines om vervolgens te komen tot een beter passende - en functionerende opzet van het gehele centrum.
Nu we op bijna driekwart van de tijd zijn, kan gemeld worden dat het proces gestaag voortgaat. Omdat de directe zorgverlening voorop staat én alle zorgverleners er toe doen, is het soms lastig om de gesprekken op korte termijn in te kunnen plannen.

Het Home Team ”draait” goed; de bijeenkomsten zijn inhoudelijk én voor de onderlinge samenwerking waardevol. Ook hierbij speelt dat niet iedereen met regelmaat de agenda vrij kan houden om aan te schuiven.

Mét de komst van Marc Verschuren in ons bestuur zijn de lijnen naar de gemeente kort. Romke heeft als voortrekker van het GCW contact met de gemeente o.a. over het lokale beleid voor de gezondheidszorg.

Denise Humalda, onze vertrouwenspersoon voor de medewerkers, gaat ook dit jaar een congres bijwonen van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.
Hilly Mast, de klachtenfunctionaris heeft een aantal kwesties onder handen.
Het is goed dat beide functies binnen ons centrum geregeld zijn, zowel voor de inwoners als voor de medewerkers.

In de vergaderkamer is een nieuw digibord geplaatst. Inmiddels is er een instructieve bijeenkomst geweest zodat er goed mee kan gewerkt kan worden. Veel succes ermee!

De intentie om de beste zorg te verlenen voor alle inwoners van onze gemeente stáát. En daar gaan we voor.
Rinnie Bokkers,
Voorzitter bestuur GCW

Diëtetiek
De afgelopen maand heeft LindaPelster een opfriscursus rondom darmklachten bijgewoond. In onze praktijk zien we veel mensen met darmklachten. Hieronder een recent succesverhaal en uitleg over onze behandeling bij darmklachten:
 
Een 44-jarige vrouw met obstipatieklachten kwam bij Linda op het spreekuur. Dagelijks gebruikte ze laxeermiddelen want anders raakte ze verstopt. Haar darmklachten vormden een enorme belemmering voor haar dagelijks leven. Aan het einde van de dag kreeg ze vrijwel altijd last van een opgezette buik waardoor broeken dragen zeer deed en ze alleen een losse joggingsbroek of pyjamabroek rondom de buik kon verdragen. Door de opgezette buik vond ze het ook niet prettig weg te gaan; ze leek een paar maanden zwanger en kreeg daar soms opmerkingen over. Ze vertelde deze klachten al ruim 20 jaar te hebben! Dagelijks had ze last; de ene dag heftiger dan de andere.
Na uitgebreide anamnese van haar voedingspatroon zijn dieetadviezen gegeven. Bij haar heb ik me vooral gericht op vezels, vocht en vet. Na een paar weken kwam ze terug op het spreekuur.
Het resultaat: Ze gebruikt geen laxeermiddelen meer, heeft geen opgezette buik meer gehad, voelt haar stoelgang nu goed aankomen en kan makkelijk ontlasten. Ze gaf aan dat het voor haar voelt alsof ze haar leven terug heeft (vooral haar sociale leven ’s avonds).
 
Darmklachten kunnen een enorme belemmering zijn in je dagelijks leven, door de pijn dat het geeft of door de onzekerheid wanneer je heen moet en is er wel een toilet in de buurt of door een flink opgezette ‘zwanger lijkende’ buik of door vele winden en nare geuren daarbij.
Niet bij iedereen werken dezelfde adviezen. Wij nemen goed de klachten door en uitgebreid de voeding en passen daar onze adviezen op aan. Soms is het in één keer raak en zien we geweldige resultaten. Soms moeten we wat verschillende adviezen uitproberen om tot resultaat te komen. Vezelrijke voeding/ het Fodmap dieet/ probiotica/ verhouding macronutriënten in de voeding/ maaltijd frequentie/ toilethouding…. En nog veel meer kan onderdeel uitmaken van ons advies.
Voeding kan een groot verschil maken!

Huisartsenpraktijk
Sinds kort zijn de huisartsen ieder 1 dag per week vrij.
Maandag zijn allen aanwezig
Dinsdag is Martijn Medendorp afwezig
Woensdag is Willy Fennema afwezig
Donderdag is Wytze Mansholt afwezig
Vrijdag is Sjoerd Dijkema afwezig.

Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie GC Winsum
GLI
GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie. Hierbij worden patiënten met overgewicht begeleid, om zo een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Gezond eten en meer bewegen zitten in het programma.
Koen Aalders en Redmar Baarslag (onze nieuwe sportinstructeur) gaan in november-december de GLI cursus doen.
Vanaf januari kan Fysiotherapie de Marne & GC Winsum Gecombineerde Lifestyle Interventie (GLI) aanbieden.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de locaties Winsum en Wehe-den Hoorn en alvast intekenen op een lijst.
De vergoeding van deze interventie komt uit de basisverzekering, waarbij een verwijzing noodzakelijk is.

Shockwave
Robert Folkers volgt de cursus Shockwave in oktober en kan binnenkort ook patiënten behandelen met het shockwave apparaat.  
Indicaties voor shockwave zijn:
●    hielspoor
●    tenniselleboog
●    golferselleboog
●    achillespeesontsteking
●    runnersknee of jumpersknee (overbelastingsklachten peesstructuren knie)
●    shinsplintsklachten (overbelastingsklachten onderbeen)
●    verkalking van schouderpezen
Het onderzoek door middel van echografie en/of behandeling met shockwave wordt gezien als een onderdeel van een reguliere behandeling fysiotherapie. De vergoeding hangt af van de aanvullende verzekering. Voor het gebruik van de shockwave hoeft NIET extra te worden betaald.

Wouter Silvis, Master Manuele Therapie
Het is officieel, onze collega Wouter Silvis heeft zijn master studie (MSc) afgerond
Musculoskeletale Revalidatie met de richting manuele therapie.  Het waren drie prachtige deeltijd studiejaren met veel nieuwe inzichten en het in de vingers krijgen van nieuwe behandelmethoden. Tijdens de diploma uitreiking heeft hij een afscheidstoespraak mogen houden met als onderwerp: terugblik en vooruitkijken op de studie, het fysiotherapie vak en levens thema's.
Wouter zal zich in de praktijk meer gaan richten op de manuele therapie. Daarnaast gaat hij zich verder inzetten binnen de beroepsgroep (het KNGF) op beleidsgebied. Ook zal hij op het lectoraat van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen een bijdrage (op afstand) gaan leveren aan praktijkgericht onderzoek. En wellicht volgen er in de toekomst nog docent-taken.

TSN,  even voorstellen:
“Als nieuwe werknemer binnen TSN-Thuiszorg stel ik mij graag even aan jullie voor. Mijn naam is Roellina Drenth en ik ben 34 jaar. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd als HBO-Verpleegkundige aan de Hanze Hogeschool. Sinds afgelopen 4 november ben ik werkzaam binnen TSN-Thuiszorg in het team Winsum-binnen en ondersteun ik de regisserend wijkverpleegkundige. Ik heb er zin in deze functie te bekleden en ervaring op te doen om in de toekomst aan de slag te kunnen als regisserend wijkverpleegkundige.
Roellina Drenth''

Nieuws oktober

Logopedie:
In de komende weken kunnen jullie mijn stagiaire Esther Ros tegenkomen. Zij loopt haar eerstejaars snuffelstage van 12 dagdelen bij mij. Ze stelt zichzelf hieronder voor:

Hoi, leuk dat je de tijd neemt om dit te lezen.
Mijn naam is Esther Ros en sinds kort loop ik stage bij Ingrid in de praktijk. Daarom zal ik mij even voorstellen, ik ben 32 jaar en moeder van een zoon (8) en dochter (6). Daarnaast werk ik 3 dagen bij de politie en na 14 jaar vond ik dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging. Daarom ben ik in september 2019 begonnen met de deeltijdstudie logopedie, naast mijn huidige baan. Voor mij persoonlijk combineert logopedie twee dingen die ik in het leven heel belangrijk vind, namelijk hulp bieden en bezig zijn met communicatie. Tijdens deze stage zal ik voornamelijk heel veel kijken en observeren, om zo een goed beeld over het beroep als logopedist te kunnen vormen. Daarnaast hoop ik natuurlijk ook veel te kunnen leren. Hopelijk tot snel!
De digitale ontwikkeling binnen de logopedie gaat met rasse schreden voort. Op 3 oktober volgde ik een workshop over een nieuw verschenen taaltest voor kinderen en jongeren van 5-18 jaar, de CELF-5-NL. Deze test kan digitaal worden afgenomen met twee iPads. De scoring wordt dan ook digitaal verwerkt door de uitgever Pearson. Een papieren versie is ook nog mogelijk. 

Nieuws augustus en september 2019

Praktijk Koekkoek:
de wachtlijst van Praktijk Koekkoek gaat per 30 september weer open.
Cliënten kunnen zich dan per mail of telefonisch aanmelden en op volgorde van aanmelding zal ik de aanmelders plaatsen op de wachtlijst.

Huisartsenpraktijk:
Even voorstellen:
Hoi, leuk dat je dit stukje leest! Ik ben Lieke de Berg, 33 jaar, getrouwd en ik woon in de stad Groningen.     
2 jaar geleden heb ik besloten om naast mijn baan als doktersassistente mij om te scholen tot praktijkondersteuner Somatiek. Ik heb deze keuze gemaakt omdat je als doktersassistent het contact met de patiënt wat vluchtig kan zijn. Ik vind het leuk dat je als praktijkondersteuner dieper op zaken kunt ingaan en een band met de patiënt kunt opbouwen.
Ik houd van reizen. Over 4 weken ga ik samen met mijn man naar Japan waar ik erg naar uitkijk. Verder kook ik graag en houd ik van lezen, wandelen, Netflix serie kijken,  met vrienden afspreken/borrelen en ben ik de laatste tijd weer begonnen met haken.
Met veel plezier werk ik (al) vanaf 1 augustus 2019 in de huisartsenpraktijk.
Ik ben op de dinsdag en vrijdag aanwezig.
Groetjes, Lieke

Mensendieck:
Even voorstellen
Hallo!
Voor degene die mij nog niet kennen maar me al wel hebben gezien op het Gezondheidscentrum, graag wou ik mij aan u voorstellen! Mijn naam is Rifa Sadi en ik ben in juni 2019 afgestudeerd als algemeen oefentherapeut ‘Mensendieck’. Sinds augustus mag ik mijzelf de nieuwe collega van Sirik Jansma noemen en ik kijk er naar uit jullie multidisciplinaire team te versterken!
Als algemene Mensendieck therapeut richt ik mij voornamelijk op het verlenen van paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Hierbij hanteer ik een holistische benadering. Zo wordt er bij klachten niet alleen gekeken naar de houding en bewegingen, maar ook naar in stand houdende gedragspatronen en de omgeving van de cliënt. Als therapeut kan ik ingezet worden bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet en arm-schouder-pols), radiculaire klachten (lumbosacraal en cervicaal), chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn en spanningsklachten. Hiernaast geef ik met veel plezier hydrotherapie, zo ben ik werkzaam als hydrotherapeut bij de Reumapatiëntenvereniging.
Vanwege mijn werkervaring in verscheidene disciplines (revalidatie, sport inspanningstherapie, fysiotherapie en specialistische zorg bij Parkinson), kenmerk ik mij als therapeut in het creatief samenstellen van oefeningen vanuit verschillende kennisvelden. Op deze manier maak ik de zorg voor de cliënt op maat!
In de komende weken hoop ik in persoon kennis te maken, maar mocht je voor die tijd nog vragen hebben dan kan je me ook altijd bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vriendelijke groet,
Rifa Sadi
 

Themanieuwsbrief nummer 4 staat online!

We hebben met zijn allen weer een mooie informatieve Themanieuwsbrief gemaakt.
Deze keer is het thema: Mensen Samenbrengen.

Tal van plaatselijke en lokale iniatieven hebben hun bijdrage geleverd aan deze Nieuwsbrief.
Alles in het kader van Mensen Samenbrengen.

Neem eens kijkje onder het "kopje" Themanieuwsbrief en ontdek wat Winsum zijn bewoners te bieden heeft.
Er staan verrassende en uitdagende bijdragen in.
Wij wensen u veel leesplezier.

 Expositie Pjotr Rijpstra

Expositie in het Gezondheidscentrum Winsum
Pjotr Rijpstra

Vanaf 25 november 2019 tot 2 maart 2020 exposeert Pjotr in het Gezondheidscentrum. De in Eenrum wonende Pjotr  (Leeuwarden 1955) toonde er al eerder zijn schilderijen; zijn eerste echte expositie was in het Gezondheidscentrum. Ook deze keer zal het een mix zijn van zijn Beautiful People, Jazzpeople en landschappen. Bij de laatste laat hij zich meestal inspireren door de nabije omgeving, maar ook op reis komt de inspiratie voor schilderijen. Meer van zijn werken zijn te zien in Abrahams Mosterdmakerij in Eenrum.
Pjotrs werk is te omschrijven als kleurrijk en gepassioneerd. Tijdens het schilderproces  improviseert hij met kleur en onderwerp net zoals hij dat met klank en ritme doet tijdens het spelen op de jazzgitaar in de band VrijJazzie.
Voor meer informatie over Pjotr en zijn schilderijen: www.pjotrschilderijen.nl. en natuurlijk op Facebook.

U kunt de werken van Pjotr tijdens kantooruren  bekijken op de begane grond en de eerste verdieping van het Gezondheidscentrum Winsum.

Exposanten gevraagd

Het Gezondheidscentrum Winsum biedt kunstenaars en hobbyisten de ruimte om hun werken (op eigen risico) te exposeren. Op de begane grond en de eertse verdieping is ruimte voor maximaal 25 werken. Tijdens kantooruren zijn de werken te bezichtigen. Via de mail: gcwinsum@kpnplanet. nl   kunt u zich opgeven.